Termomodernizacja - sposób na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Browar Jagiełło Sp. j.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

 

Tytuł Projektu:

„Termomodernizacja - sposób na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Browar Jagiełło Sp. j.”.

 

Wartość Projektu:

 2 919 636, 02PLN

Wartość dofinansowania:

 1 497 555, 60PLN

 

Cel Projektu:

 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez gruntowną termomodernizację budynku.

 

 

Planowane efekty:

Kompleksowa termomodernizacja budynku produkcyjnego Browaru Jagiełło, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz przebudowa linii produkcyjnej na bardziej efektywną energetycznie.