Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Browar Jagiełło Spółka Jawna

 

Oś priorytetowa
5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie
5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Tytuł Projektu:
Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Browar Jagiełło Spółka Jawna

Wartość Projektu:
2 833 850, 29 PLN

Wartość dofinansowania:
1 388 555, 21PLN

Cel Projektu:
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez gruntowną termomodernizację budynku.

Planowane efekty:
Kompleksowa termomodernizacja budynku produkcyjnego Browaru Jagiełło, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz przebudowa linii produkcyjnej na bardziej efektywną energetycznie.